Biedru iestāšanās biedrībā, izstāšanās un izslēgšana

1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot savu pieteikumu brīvā formā uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai pa pastu uz biedrības juridisko adresi: Bruņinieku iela 72A-7, Rīga, LV-1009.

2. Biedrībā var iestāties juridiskās personas, kuras dod būtisku ieguldījumu biedrības mērķu sasniegšanā. Fiziskās personas tiek aicinātas atbalstīt biedrības mērķu sasniegšanu, veicot brīvprātīgo darbu biedrības labā vai citādi, vienojoties ar biedrību.

3. Par biedra uzņemšanu biedrībā lemj valde. Valde var uzņemt personu par pilntiesīgu biedrības biedru .

4. Lēmumu par biedra statusa piešķiršanu valde pieņem 30 dienu laikā no dokumentu saņemšanas dienas. Valde rakstiski jāpaziņo motivētu lēmumu pieteicējam nedēļas laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

5. Valdes atteikumu uzņemt par biedru pieteicējs var pārsūdzēt biedru sapulcei, iesniedzot rakstisku sūdzību valdei piecu darba dienu laikā pēc valdes lēmuma saņemšanas. Sūdzību izskata nākamajā biedru sapulcē. Ja arī biedru sapulce atsaka uzņemt pieteicēju par biedru, pieteicējs var atkārtoti pieteikties uzņemšanai biedrībā ne agrāk kā gadu pēc biedru sapulces noraidošā lēmuma pieņemšanas dienas.

6. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no biedrības rakstiski paziņojot par to valdei. Biedrs ir izstājies brīdī, kad valde saņēmusi šādu paziņojumu.

7. Biedru var izslēgt no biedrības ar valdes lēmumu, ja tas nepilda sapulces vai valdes lēmumus, savus pienākumus vai uzņemtās saistības, vai veic darbības, kas ir pretrunā ar šiem statūtiem vai biedrības goda kodeksu. Biedra kandidātu var izslēgt arī tad, ja tas ar savu darbību nedod būtisku ieguldījumu biedrības mērķu sasniegšanā.

8. Pēc biedra (koordinatora) uzņemšanas, atbildīgā persona iepazīstina ar biedrības stratēģiju, iekšējiem biedrības darba kārtības dokumentiem, veicamajiem darbiem. Par jauna koordinatora darba uzsākšanu tiek paziņots biedrības māja lapā.