Par mums

Par mums

KAS MĒS ESAM

Biedrība “Palīdzēsim viens otram” ir sabiedriskā labuma organizācija , kas no nelielas Facebook grupas, kuras dalībniekus saistīja vēlme palīdzēt dažādās grūtībās nonākušiem cilvēkiem, tās vadītāja Edija Pipara vadībā dažu gadu laikā ir izaugusi par nozīmīgu labdarības organizāciju ar reģionālajām nodaļām Latvijas reģionos, kurās biedrības koordinatori organizē palīdzības sniegšanu. Arī šobrīd turpinās biedrības

Biedrības kodolu veido brīvprātīgie – koordinatori Rīgā un dažādos Latvijas reģionos, kā arī noliktavā – kas nodrošina gan palīdzības sniegšanu tiem, kam tā ir nepieciešama, gan arī koordinē ziedojumu pieņemšanu, ziedoto mantu sašķirošanu, un organizē nepieciešamo mantu nogādi palīdzības saņēmējiem.

Taču “Palīdzēsim viens otram” darbība nav iedomājama bez Facebook grupas “Palīdzēsim viens otram”, kurai ir vairāk kā 43 000 aktīvu sekotāju visā Latvijā. Tieši Facebook grupa ir galvenā platforma, kurā tiek izvietoti “palīgā saucieni”, sniegta informācija gan ziedotājiem, gan palīdzības sniedzējiem. Atbildot uz Facebook grupā ievietotajiem “palīgā saucieniem” grupas biedri un biedrības brīvprātīgie operatīvi organizē gan palīdzības saņēmējiem nepieciešamo palīdzību, gan nodrošina tās nogādi tiem, kam tā ir nepieciešama.

 KĀ MĒS STRĀDĀJAM

Biedrība palīdzības sniegšanu nodrošina vairākos veidos, taču tos vieno mērķis nodrošināt, ka palīdzības saņēmējs pats spēj nodrošināt savas un savas ģimenes pamatvajadzības. Līdz ar to viens no biedrības ilgtermiņa mērķiem ir panākt, lai palīdzības saņēmējs pats būtu spējīgs kļūt par palīdzības sniedzēju.

Atšķirībā no daudziem citiem palīdzības sniedzējiem, biedrības koordinatori veic palīdzības saņēmēju apsekošanu to dzīvesvietā, lai pārliecinātos par palīdzības nepieciešamību, nepieciešamās palīdzības veidu un palīdzības apmēru.

Biedrības un tās atbalstītāju sniegtā palīdzība ir īstermiņa palīdzība, palīdzība grūtā brīdī vai krīzes situācijā, līdz ar to arī no palīdzības saņēmēja tiek sagaidīta aktīva iesaiste problēmu risināšanā (izņēmums ir palīdzība smagu slimību gadījumos u.tml., kad problēmas risinājums nav tieši atkarīgs no paša palīdzības saņēmēja). Šī iemesla dēļ palīdzības saņēmējiem, kuri ir bez darba, aktīvi jāiesaistās darba meklēšanā (biedrības koordinatori šādos gadījumos konsultē par CV, motivācijas vēstules sagatavošanu), jāiemācās plānot savas ģimenes budžetu (biedrības koordinatori analizē izdevumus, māca veidot sabalansētu ģimenes budžetu, atsakoties no nevajadzīgiem izdevumiem).

Galvenie biedrības sniegtās palīdzības veidi
palīdzība grūtībās nonākušajiem cilvēkiem (palīdzība ar pārtiku, apģērbu, mēbelēm un sadzīves priekšmetiem, malku u.tml.);
palīdzība nelaimē nonākušajiem cilvēkiem (palīdzība cilvēkiem, kas negaidīti palikuši bez dzīvesvietas, iztikas līdzekļiem, nezin, kur griezties un saņemt palīdzību);
palīdzība smagu slimību gadījumā (palīdzība cilvēkiem, kam nepieciešama finansiālā palīdzība operāciju veikšanai, aprūpes nodrošināšanai neārstējamu veselības problēmu gadījumā u.tml.);
dažāda veida konsultācijas (konsultācijas par pieejamo sociālo palīdzību, juridiska rakstura konsultācijas par uzturlīdzekļiem, paternitātes/maternitātes noteikšanu cilvēkiem, kuriem nav līdzekļu šāda veida konsultāciju apmaksai).

 VĒSTURE

 Īss, bet patiess stāsts par to, kā tapa “Palīdzēsim viens otram”

Vienu jauku dienu mani (Ediju Piparu) uzrunāja sieviete no UK, kura arī šobrīd biedrībai sniedz nenovērtējamu atbalstu (ja pareizi atceros, pieteicos aizvest pārtiku kādai ģimenei) – šī īpašība “vienmēr dalīties” manī bija ielikta no agras bērnības, jo pats nāku no lielas ģimenes un tur nemaz citādi nebija iedomājams. Bet no tās dienas es sāku palēnām darboties, ik pa laikam palīdzēt mazos darbiņos, aizvest pārtiku vai saorganizēt drēbītes.

Atceros, kā sēdēju un domāju – Edij, laiks ir veidot savu organizāciju. Tad tā arī tapa šis nosaukums – PALĪDZĒSIM VIENS OTRAM. Sākumā kā Facebook grupa, pēc tam ar tābrīža cīņubiedru atbalstu Facebook grupa pārauga oficiālā biedrībā, kura tūlīt biedrības statusā atzīmēs viena gada jubileju (stāsts pierakstīts 17.01.2018. un publicēts Facebook grupā “Palīdzēsim viens otram”). Nekad nebūtu iedomājies, ka organizācija izaugs tik liela un nozīmīga (Facebook grupai jau ir vairāk kā 43 000 sekotāju, piesaistīti koordinatori un tiek veidotas filiāles visā Latvijā, ir palīdzēts tik daudzām ģimenēm, palīdzēts smagi slimiem cilvēkiem utt.)

Es lepojos ar to komandu, ar kuru es pašreiz darbojos kopā, lepojos par to ikdienas degsmi, kas nāk no viņu puses. Katrs esam ar savu dzīves stāstu, un varu tikai pabrīnīties un priecāties par to, cik spēcīgi “cīņu biedri” ir ar mani!

“Palīgā saucieni” tiek rūpīgi pārbaudīti, ievācam visu iespējamo informāciju par cilvēkiem, kuri lūdz palīdzēt (vēlos uzsvērt, ka pat tas reizēm nepasargā no krāpniekiem, kas mēģina gūt labumu – bet tādi gadījumi tiešām ir ļoti reti).

Es tiešām ļoti lepojos ar šo nesavtīgo darbu un rezultātiem. Tas, cik ļoti bieži saņemu motivējošas vēstules no jūsu puses, patiešām mani uzlādē un motivē aizvien mesties darbos ar jaunu sparu.

Protams, mums ir mainījies komandas sastāvs, un ir cilvēki, kas ir sapratuši to, ka darāmais darbs ir pārāk smags, un kāds no komandas biedriem to nevar vairs “pavilkt”, vai arī neesam atraduši kopēju valodu un cilvēks atgājis no mūsu komandas – stiprākie paliek un turpina cīnīties par labāku dzīvi citiem cilvēkiem. Bet arī kopīgi ar tiem, kas tik aktīvi nedarbojas mūsu komandā, savulaik ir ticis paveikts gana daudz, un par padarīto nav jākaunas!

Jau sākotnēji, kad sākām savu darbību, mūsu moto bija – LABAIS VAIRO LABO – un, lai gan daudzi to sākuši izmantot arī ar mūsu biedrību nesaistītiem mērķiem, tas tik un tā paliks mūsu brends, jo tas joprojām pierādās un apstiprinās ik dienu, ka “labais vairo labo”!